Nội trú dài ngày/ ngắn ngày

Nội trú dài ngày/ ngắn ngày

Đến với VIỆN DƯỠNG LÃO FDC, Người cao tuổi được chăm sóc chu đáo, tận tình từng bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe… và có những người bạn tâm...